bank.com.cy

Δάνεια και Δικαιοσύνη – Ποιος Κερδίζει και Ποιος Χάνει από τις Χρονοβόρες Διαδικασίες;

AUTOR

Χρίστος Πουτζιουρής, Δικηγόρος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Στα πλαίσια προσπάθειας ενημέρωσης πολιτών για τις δικαστικές διαδικασίες και τον τρόπο που διεξάγονται οι ακροματικές διαδικασίες για υποθέσεις που έχουν σχέση με τραπεζικά δάνεια και ποιες οι συνέπειες για τους δανειολήπτες, θεώρησα ορθότερο να παρουσιάσω για καλύτερη κατανοήση μία πραγματική υπόθεση της οποίας αρχίζει η ακρόαση σύντομα. Φυσικά παρόλο που έχω εξασφαλίσει την συγκατάθεση των πελατών μου, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονόματα για ευνοήτους λόγους. Στα πλαίσια της συχνής ενημέρωσης για την πορεία της υπόθεσης θα παραθέτω κάποια επιχειρήματα και προβληματισμούς τα οποία όμως θα κριθούν απο το Δικαστήριο στο τέλος όταν θα εκδώσει την απόφαση του και δεν σημαίνει ότι είμαι ορθός σε όσα καταγράφω. Τελικός κριτής θα είναι το Δικαστήριο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

1. Η αγωγή καταχωρήθηκε από την Τράπεζα αρχές του 2015 και αφορούσε δάνειο που έγινε αρχές του 2008 για το ποσόν των €385.000.-. Το δάνειο ήταν πλήρως εξασφαλισμένο με υποθήκες που κάλυπταν κατά πολύ το ποσό του δανείου.

2. Το δάνειο έφερε συμβατικό βασικό επιτόκιο Euribor 6 μηνών και συμΒατικό περιθώριο 1,25%.

3. Η Τράπεζα από μόνη της αύξησε το περιθώριο του δανείου στο 3,25% με ανακοίνωση της στις εφημερίδες την 9/05/2009 επικαλούμενη όρο που υπάρχει στην συμφωνία δανείου.

4. Η λιτή υπεράσπιση των εναγόμενων (δεν είναι δική μας) κυρίως αμφοισβητεί το υπόλοιπο του δανείου και τα ποσοστά τόκου που χρέωνε η τράπεζα. Κατέβαλαν έναντι εξόφλησης του δανείου κάποια ποσά.

5. Οι δανειολήπτες για χρόνια τώρα προσπαθούσαν με την τράπεζα να αποπληρώσουν το δάνειο με την πώληση κάποιων ακινήτων τους όμως η τράπεζα ή καθυστερούσε να απαντήσει στις προτάσεις των δανειοληπτών και χάνονταν οι αγοραστές των ακινήτων ή ήθελαν ποσά που δεν συμφωνούσαν οι δανειολήπτες ότι ήταν το ορθό υπόλοιπο του δανείου τους.

6. Να σημειωθεί ότι από την στιγμή που τα ακίνητα ήταν υποθήκη οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να τα πωλήσουν χωρίς την συγκατάθεση της τράπεζας εκτός αν οι δανειολήπτες συμφωνούσαν με το υπόλοιπο που τους ζητούσε η τράπεζα. Επομένως από οικονομικής άποψης ήταν αλυσοδεμένοι από την τράπεζα που κρατούσε και “το κρέας και το μαχαίρι”.

7. Έγιναν πολλές συναντήσεις και διαβουλεύσεις με την τράπεζα και τους δανειολήπτες και με την διασομεσολάβηση συμβούλων τους όμως δεν κατέληξαν ένεκα της άτεγκτης στάσης της τράπεζας.

8. Ενώ αναμενόταν η εκδίκαση της υπόθεσης το 2021 η τράπεζα πώλησε το δάνειο σε ταμείο εξαγοράς πιστώσεων, το οποίο ταμείο με τους εκπροσώπους του, είναι περισσότερο ανυποχώρητοι ακόμα και από την τράπεζα εφόσον είναι πλήρως εξασφαλισμένοι με τα ακίνητα και προσβλέπουν πιθανόν σε μεγαλύτερα κέρδη από αυτά που υπολόγιζαν ότι θα είσπρατταν όταν αγόραζαν τα δάνεια από την τράπεζα.

9. Να σημειωθεί ότι πέρασαν 8 χρόνια απο την ημέρα της καταχώρησης της αγωγής και 15 από την ημέρα που πήραν το δάνειο οι εναγόμενοι και ακόμα δεν ξεκίνησε η ακρόαση της αγωγής. Ποιος ευθύνεται για αυτήν την καθυστέρηση και ποιος ζημιώνει ή επωφελείται θα είναι μέρος άλλου άρθρου μας σε άλλη ημερομηνία.

10. Μετά την παραλαβή των εγγράφων από τους δικηγόρους του ταμείου διαπιστώνονται τα πιο κάτω αναφορικά με τις απαιτήσεις της τράπεζας:

(α) Μέχρι 31/12/2022 το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις κανονικές καταστάσεις λογαριασμού είναι το ποσόν των €783.000.- περίπου με τόκο 3,4120% πλέον τόκο υπερημερίας 2%.

(β) Επίσης μέχρι την ίδια περίοδο το ταμείο έχει κατασκεύασει αναδομημένες καταστάσεις λογαριασμού απο τις οποίες αφαίρεσε την επιβολή τόκου υπερημερίας και περιορίζει το επιτόκιο στο 3,41200% με αποτέλεσμα το ποσόν που ζητά να περιορίζεται στο ποσό των €644.000.- περίπου.

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι το ταμείο επειδή θα ξεκινούσε η ακροάση αφαίρεσε απο την απαίτηση της το ποσόν των €139.000.-! Αν δεν πήγαινε σε ακροάση η υπόθεση το ταμείο ουδέποτε θα αφαιρούσε το ποσόν αυτό από το υπόλοιπο και μάλιστα αν μπορούσε να πωλήσει τα ακίνητα με τον νέο νόμο των εκποιήσεων θα τα είσπραττε όλο το ποσό των €783.000.- και θα το κρατούσε χωρίς να το δικαιούται. Είναι ακόμα ένας λόγος γιατί ο νόμος των εκποιήσεων είναι άδικος για τους δανειολήπτες εφόσον πωλούν ακίνητα και μετά δικάζονται οι υποθέσεις των δανειοληπτων και όταν μειώνονται τα οφειλομενα ποσά στις τράπεζες θα πρέπει να τρέχουν τις τράπεζες ή τα ταμεία στα δικαστήρια για να πάρουν τα λεφτά που είσπραξαν και δεν δικαιούνταν αν υπάρχουν αυτές οι τράπεζες ή τα ταμεία όταν τους κυνηγήσουν εφόσον αλλες κλείνουν και άλλες πωλούν τα δάνεια παράκατω.

Επίσης είναι πολλές οι φορές που οι δανειολήπτες με τα μειωμένα ποσά που οφείλουν στις τράπεζες θα μπορούσαν να κρατήσουν τις περιουσίες τους αφού ήταν σε θέση να πληρώσουν τα ορθά ποσά στις τράπεζες.Όπως ισχύει παράδειγμα και στην παρούσα υπόθεση.

Τελειώνοντας αυτό το άρθρο αναφέρουμε ότι ως υπεράσπιση είναι η θέση μας ότι το ορθό υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται στην ίδια περιόδο δηλαδή μέχρι 31/12/2022 στο ποσόν των €482.000.- περίπου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σε συνέχεια του Πρώτου Μέρους του άρθρου μας όπως είχαμε αναφέρει η τράπεζα/ταμείο απαιτούσε €783 χιλιάδες μέχρι 31/12/2022 και σχεδόν κάθε χρόνο χρέωνε περίπου €60 χιλιάδες ευρώ τόκους στο δάνειο σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο στατεμεντ τους. Σήμερα δηλώθηκε απόφαση Δικαστηρίου για το ποσόν των €437 χιλιάδων με τόκο 1,6% απο την 01/07/2014 χωρίς να μπορεί να αλλάξει το επιτόκιο μέχρι να εξοφληθεί το πιο πάνω ποσό των €437 συν τόκους που περίπου το ανεβάζει σήμερα στις €497 χιλιάδες περίπου.

Το πιο πάνω δάνειο εξασφαλιζόταν με υποθήκες πάνω σε δύο ακίνητα από τα οποία η μία ήταν κύρια κατοικία και ένα χωράφι. Πριν την απόφαση του Δικαστηρίου η τράπεζα/ταμείο ήθελε να της μεταβιβαστούν τα δύο ακίνητα και να της δοθεί και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από πάνω από τους δανειολήπτες για να εξοφληθεί το ποσό που ζητούσαν. Σήμερα η πώληση του χωραφιού εξοφλά ένα μεγάλο μέρρος του ποσού της δικαστικής απόφασης και οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν την κατοικία τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

  1. Η καθυστέρηση της εκδίκασης των αγωγών ωφελεί και ωφελούσε πάντα τις τράπεζες/ταμεία εφόσον αυγατίζουν τα λεφτά τους και εξανεμίζουν ότι διασωθεισα αξία έχει ένα ακινητο μετά την πληρωμή του ορθού υπολοίπου. Αν το 2014 δεχόταν η τράπεζα ότι το ποσόν που της οφειλόταν ήταν €437 χιλιάδες και ο ορθός τόκος 1,6% τότε μόνο από την αξία του χωραφιού θα εξοφλείτο.
  2. Αν η τράπεζα/ταμείο πωλούσε τα ακίνητα με τον νέο νόμο των εκποιήσεων πριν δικαστεί η υπόθεση τότε θα τα πωλούσε σε τιμές που θα άφηναν και ένα μεγάλο χρέος στους δανειολήπτες ή θα τους εκβιάζε να δεχτούν τα παράλογα υπόλοιπα που ζητούσαν.
  3. Δεν είναι τυχαίο που όποιος μπει σε διαπραγμάτευση με την τράπεζα/ταμείο και δεν δεχτεί αυτά που του προτείνει η τράπεζα άμεσα ξεκινούν με την διαδικασία της εκποιήσης με σκοπό να τον εκβιάσουν να δεχτεί να υπογράψει ότι του προτείνουν.
  4. Ο νόμος των εκποιήσεων πριν την απόφαση Δικαστηρίου για το ορθό υπόλοιπο είναι πιθανή παραβίαση πολλών συναταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών επειδή πριν αποκρυσταλλωθεί το ορθό υπόλοιπο κάποιου δανείου ένα ταμείο με €100 χιλιάδες κεφάλαιο ή μία τράπεζα που μπορεί να καταρρεύσει, πωλεί την περιουσία σου όσα – όσα και σε κυνηγά και για την υπόλοιπη περιουσία σου μέχρι να σε εξουδετερώσει οικονομικά και ψυχολογικά. Αν τους κερδίσεις στο Δικαστήριο και μειωθεί το υπόλοιπο σου ίσως να μην υπάρχουν για να σε αποζημιώσουν και δεν θα πάρεις ποτέ σου πίσω το σπιτι σου που έχασες.
  5. Κάποτε θα κληθούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να πληρώσουμε αρκετά εκατομμύρια αποζημιώσεις για την παραβίαση συγκεκριμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αποφάσεις Ευρωπαικών Δικαστηρίων που θα προσφύγουν αδικημένοι πολίτες.
  6. Συνεργός στο πιο πάνω “εγκλημα” εις βάρος των πολιτών είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και όσοι ψήφισαν τον νόμο γκιλοτίνα για εκποιήσεις του 2014 με σκοπό κάποιοι να θησαυρίζουν εις βάρος πολιτών και της περιουσίας τους.
  7. Άλλο συμπεράσμα είναι το γεγονός ότι αγωγή που εκκρεμούσε απο το 2015 όταν ήταν το 2023 το Δικαστήριο έτοιμο να την ξεκινήσει υποχώρησε η τράπεζα στις απαιτήσεις της και έκλεισε η υπόθεση εντός μίας εβδομάδας, επειδή γνώριζαν ότι το Δικαστήριο δεν θα επισφράγιζε με δική του απόφαση τις παράλογες απαιτήσεις τους. Ούτε θα εκδικάσουν άλλη υπόθεση ενώπιον της ίδιας σύνθεσης με τις ίδιες απαιτήσεις επομένως εξοικονομείται δικαστικός χρόνος και έξοδα για άλλες υποθέσεις.

Σήμερα η δικαιοσύνη απονεμήθηκε ορθά και δίκαια και με την σύμφωνη γνώμη της τράπεζας γιατί η σύνθεση του Δικαστηρίου ήταν από αυτές που έχουν ήδη διαμορφώσει δικαστική κρίση που δικαίωνε την προσδοκία των δανειοληπτών για ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, δυστυχώς όμως δεν θα εκδικαστούν όλες οι άλλες χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν στα Δικαστήρια παγκύπρια απο την ίδια σύνθεση.

THE LATEST

FOLLOW US

SUBCRIBE OUR NEWSLETTER